"
Newspaper Archive of
Jewell County Record
Mankato, Kansas
Lyft
November 14, 2019     Jewell County Record
PAGE 3     (3 of 8 available)        PREVIOUS     NEXT      Full Size Image
 
PAGE 3     (3 of 8 available)        PREVIOUS     NEXT      Full Size Image
November 14, 2019
 

Newspaper Archive of Jewell County Record produced by SmallTownPapers, Inc.
Website © 2022. All content copyrighted. Copyright Information.     Terms Of Use.     Request Content Removal.
3A JEWELL COUNTY RECORD Mankato City Library is pleased to anoounce Ihat author and artist Ca] MCNIChOls of Burr Oak. will have a book signing at Mankato City Library on Thuts0'ay, Irom 4 to 6 p.m. It writ be a meet and greet event that ceincides with the downtown muralepening. He has authored some grap1~ic novels including =Peogle el the Wind A Comic About History atld Humanity." The general public is encouraged to altenr~ Ubrmy host8 book =tipd= for McNichols %Lxlhor :lnd atl b.I ( ";d M .'~;ic.h #. ~ b, of [].rT (,)ilk. v, nil ha', a I~t~,k ,itzning ;it M.'u|kaz. (itF I.i~ra~ t.da~ Il-hLlrn- d;L~ I rlUm 4 1o 6 F.m. It ~t 1El h~ ~1 itt~-cl ;.Ltl#.l F2IX'L'[ L'%~.~L~.I l$~.lllR.~dln~ ~.#. I~h lJi ." thw rltoV~n o111rul op il.i~. II II11", ;iillh#.pr#. =d ~:l[t'l,L' ~r;IphlL' tll.|~,'CJ:~ IT~I,-ILJ~= in,7: "'P oph~ o:r llic %'%ilvJ: .A C'#.ptlnn~ :%h ~uI Hi~to]-~ attd Hllrril~nt[).-J-lt~,* ~ enleraJ pu~lb.:l~ eFlCOur;,~cd Io ;ltlVtld. Post Rock Answers lit Cs~sie Hontaa Got l,t.a ~ t,~i? ]:;dl I~OtlCl, fl rlq.', I'a~orl[c ~U;l~,qNP+. I m=#.t llt~." E';lul Lfilg ItVcn li;iri~trt~. #.:oI.vlr, C)e~ Ihiri~ I dol'rt hku :i~tul fall? R;ik- ttl~ tip h.';l~, I '~. ,%. limc I.'t'ql~tlli'~ land- ~';111~ ~'t1~ m.' Ilil:~ I.i.l'll~, #.fl ~clir I~ ~r, llwI- ltl~j all the k'a~ ~' rhi~ i, mn illlrHlrl'-i[].t I~l~i,;. I'~L'alr.~ I~p I,L'a%',1 ';.111 |t~lr11 ;.l Ihl~.'k real ;1rid Imdu ~,u[ ~ r:l+", o'~ ur Ihc w II~l~l. This -% ~.-aT- ~Tl',trC ad otl~;ll~glntz a.I] gh~ hndltll. ,'~qt~idur re+.' 'li~ flt~m I,r olh~'! Imid~'41r~." 11~ -. ()r~L" ~Jr~.';tl 1'1' ;t% tql-kJ~L" ;ill git~t',i." l:ql~.'n IcilY.c+' I~. lit, ~dd thi.'nl tt~ lI~ L'#.;IIIi'K]I.",I pll~ I.ea',c~ u, tll dec, n)qx~e qlnc],ei- ~licti :ldd~'d tl~ ;I pile %i111 #.~thcr m:ttu- thai', ,ta -h ;l", ~ aii~ ~:11 pIl1'1.~' conllxl~t ~.{ nl~.t:lllJn'~, kltl.~l~:r= ",i.'T;ll'~', Jl'hd Icrlili,~cr, ( )%, ~ 'i" '[i111 (hL' [~'~ll c', ~till#.~ oilier nl.-ltl ,l~- ai' v, III l.L:lln il'Lht .;I rl,i. 'h #.~:F 1.1111L~ I1~.;111,CI fi'Vll ~'.'in I~~ ii ~'#.1 in. lb : ~i!.r.d~.-n :lTld Ih-,'~1' # 'r I"~ II Ilil 'r.L." ;'lr~ lti~ i."#.ll'ql'~'r',l 1~ tilL' h.L'%l Ilnlq h~ PUt all IIIc J;t~ n ~l .Inl~' 14-I ~.l~l" It'l. I~II.4. ~ri~;ll [~$~.[t111~." i".l!l;lllVr 'I'[~T ,i~i'il]~ Xl#.il~ h) .'i~#.ll 1~.'al ,L'~.li 'i"l' llill LIt'fl# 'll" Ior I11|1[ll." I~lh~,l'ltlatI,L~11 #.111 ,i,:1.'~.~11- II1 %011F L'rv n I'~:.t~'l,~=ll'd ki~Fllpi~,I I'~l[] I .i.'.l~.i.:' G.!JI ;d",L= t'Ji ' LI",I %.I ;:L", ~'L Ir~%.' !.!.1i~i1~11 IIk;lh/:rl,;~l h's # ~:1' % ,M# I ~,+i"i~.~ rnL:,n :', I,I IIh: I; lid' ';11i '. ih~" ,'~ '~ 'v~ 1111 ,1 tiLl ~|~t LI'['[LIChJ ]I.'I11. "[.",I!.]~ II11 i~,'~lo~.-i]l~ I, III:ii l~liLk II ]'~ I%",I Io ",hli.'d IIIL b::!.x C', I~1' I".-L" I~% 111'',I I'lflI111111 I1!.1.'n1 ,~'~ ~.#. Ith lh 111~.~.~,'I ;Hid I!.~, I~,i ~I,I~,-.' ,~II,IdlIiII.'HL -lh il ~m [hi." ,~' o.~,L p.1"'- col k'~:1 Lh I~';z~ ~'~ "l'h]~ n~'~Lilq, LI1 J nnhu'k Id ih~" rill.: ~l~ii~l +, ,+ ailqil 'h~ll plk,lI~: ()rllc olN l~'d. II11 I~',~', Jnn ]~." ~llri';id ill~illt|lJ ltlt." b;l,~" ~ d ~, 4 ~1111" ' 11 +.'~'~ #.|1 ,ilttJ~l~ LI' C,L i [,I,n 't'l.% m[ I~.il c" n~,il JI i.',l~ in thi' ~.'irdl'll. ~r 11i r~-i Clllli,il |t.d< I hc h.'ill I;L'i I.'r i% III do iI <'l'l.'lll I~'1~ ,~I I~1~ '~, IJ lli~ ~l'i'~';.lllll." III;l[li~l ,I', thL"5 d o ,~l[~, ,~" .%.li.ilchlll~,r oI IH,~411.11~,l~ ,~,-I lhJil 1111,11 ','i,%ll 'l|l', I,ii, " I11'~I',i: r~l,: ,~;rlE~ IIK~',I U l|llllli~J] Illtlh.'h~' I11~'.|IIiI]~" I:ILU'. ~ill ilLt'd It= tl+." It.lifT, heal ,r .t ll.~Lll IIOfl~.tl Inllk'h ~lil iiu~'d b, Ik" p,L ,~i m die ,Fi-irl7. -%. tlilli-~ ~a.iltlCl~ll I, t ~'1 1 id, ,I L+.'.l , l~i'>l I++ I=~ IIk'~qlh,icdh." Ilk'lit IL.'tll illl;~. 2',11 d~'li ~,li I .c',l% ~', < [!. 1~ lill dil+.'~ iJ~. lllhl the ,oll lhJ", [IIIK." ol ~,~'.il %111|i'1"+ ~l~lCad ,i +.OILll~h: Ill,li+.'~ ~,! ,lll<,kl 'd k'.l%'~', o~,i !~|,';iidc'J: ,lib] ~ ,~{ ;lllo lilt ~1 ()~ 1 I[-11 +,+,llll~.>l ,~LII ~.11i-.4'- C'11%' II'Olllll~,'lll ~'+ ~11 II;iliJI ,LII) ,[rll~'q [ttqlll :illIJ <'ICJL+.' .i I~+.'[lc'l ~,=1 ~IILl~ I.tllt" |til rh: It'~ ~lC .Cdfl~.t~.'ll I1 ~. l,l~J t =ti ,li11I'1$ hJ~,i, [i.%1 II1,111]+ I~' " "- ~, .' Ic~,p,lo,'~,l~llc" ll~'rll b,I ,plllt ' I'ltc" 1:11111Lii' lr1.1 I,l~<.'v L-llRlpil',t Dill ill I1.1',11 ~,111 ,illd ~" lilt'Ill ,l',ll Illllll.']t II=' ~prlrl.~' I ,hey .lh." h,lild.'. Ill ill~,' LIIllltlal [ii~,~, l I'1~'d i~l ~,u"-'Cl[l~.' ~!.l'd.L'll Ii'~ kce'l~ is c'cd-~it~ rl ~.l :h ' i,'rlit II]10 [hi: "~1[ Io1" %Ha. OT~[~l'lh rllLI11=.'l ~} I*,~ii, k~+lli~ tit IC il %-C'k- I l.'ilL3 |1 +.'% tit,~,11 Io It' ~.'rTilli~c clrldl prL%tu'tl%' ~ %Lt Ibm.') tl,' n,Llt I.'11#.~ lhc J,ilILit'L[L ~1%,'+. ]'l. itl"lltL:ll hL~l, 1#.i lll~." 1~1~." l +J~ '~ Ill llG+." l,iltd~c'ap . qil.Dl.t:t Iht" Ioc,II Ik).+l Rit'k [~.M~.'llnion olf1~' . Carry-out Bag *5 + pye ,=. Sweden Creme 785-378-8600 Tl%isday, Novamber 14, i~119 Several hundred flags ~ett~ed during ceremony Nov. 3 "Tl~" K ~'k HillsTr~np4-h Bo-% ,i~-X-iiils and (.'ub ~coul-~ held i11 ir zillllllial Flag R lin:ftlcm # '~Ir#.~lOll) lit ih," .MaOkatL+ ii? Fark Nov. 7. A ~=l~nl~ %.'cr~DlOIl% wli,~ llr~ltI i~ i111 lilt-" 171o) ~;i +Ul~ i~aiiin! word~ ollrihgle 1o Ihe lt:l~, a~ II11 {'ut'+ StIOUl.~ laid Ihu I'lat~ lu rCsl ~'vund hundred lla~s thai ~~re ml Ion~tcr .~r- %i cahk, had l-~'~ n pi~Clt ki Ih=" VFW PoM 7b;.~[) uvur [h~. las! year Som.~, or Ill0 ~lllall ~ Ila~s, whLmh had ~ r~d over Ih~: v~:icran.~" ~r;iv,z~ Ih pa.~l ,;i?~: cr:il .x' ar.~ :it ,Mt'morial Day, ~ ere also rclirCd Pal'CIIln o[ th,' .~+'~=tnr.~ ;ulX,J ollli:r 11tL.i1111cr~ #.~1' Ili pul~li allcrlded, [~'(ilnlll.llt-ill% ITl#.~rllt'N, 'i"~ .'lrc l~tILIr- ~= u'd hi I'k'p];l~+.' lh iT ~orn arid iatli.'rL:d l'h~l~, ;Ind pUl ,i the l'la7 Reli1eln,nl k, nl ;it IIi V I:",V lh~t huildinl. Crop pest m~agement school in Beloit rJi,l~a i~, tli%'cl ill:!.i.i I 7 d illana~c- riu.'ot ~l~a)'+ > ? lii~ hl t~." .'i c'ha[k'n~z,: for pn~uc~ rs ~ ~d (mln1~r lal .ippti~'a. Iliallil~ VIHl~llhll- t h cP.+c l.'~ =n~:+.'rn~+ ,!~' +: r it i. cal I~ k' ;Ihb.' h~ pnM~cc a p~olllabl and rl~ll l i+,l- ,i.'rL p K- ,~i all1{~.-,4z a.t'u'h al].~J t; % 1Vl i', I~ 1It ;t1~.1 the |kl~l R#.~,'k D~I;M ~#. ill lio~T ,i re. lit B ti~il ~il Ihc ~('K -lcdlnii';il t'~q- h:tc OII ",l,t'l;Inl-~i~il.'i. [~'l,', 4. to 1111J pri~Ju cr~ and ~m1[llcr ial appiic.1#.~r~ In idcnlif) ,iI~ ~lid 111ana~i~i~, illen~ di,- .'i',C. ili~'1 and. wucd prold~ms. CEL"~ ~vilh "7 hl~uP; I-r Ih IA qcr[ll-i. ~-;iti~m akmt: ~ iill IlK" I ,;ore li~ltl~'11CL~L#.:d h"" i'C hey, :,1 ~ ill 1~ oftL' w& C{.'A ~:r~.'d- ii', ~#. itt ,11~ K- ;1~ ~iI:4blc for produ~'cr~ 11~111 olll~r~. L'~ u'. II1~u811 ih ncll#. ~i i~ .'ill d~). I~ a.m. Itt, 5 p,ln, II h;l'~ ~4:~i1 ihr "~.",km,', ~1' hlic~",l Io Ih~'111. "1 "11~ 1'11t, lr11~118 ~.t.'~.MI ms +.'o~ cr spia,<,' ! le~'lliillh~y Li[X.IJli:~, and ~ CL'+J rll'~lia~.'- W, Clli .11o11 tl ilh c'#,lm alld +,~i) k'iin diP+- qa.~t' [~iltll.:J, Ti:llll:lll iDrld~ll~:n. Tile ~ll'l~'r- nt~l~ll ~'~l~ilt~+ %~ill cover l'~lll311tlll~ ilit)rlt~ v,ilh il"~n t rllalla!cl%11?rlt #.lll -+,lrn. ~or~[IUI11 and %% hl'~,il alontz %% IIh ;I %~-k- f)tck 11111,1 i.'hlltl~1'.' llll.' ',i.'~,',i+,~n~, Ih111 I%lap It" 01" Ihc 111o+'[ It>iiifl'il lt~ .+,~KIr ilp~.'Til- IJ;lll+'. ,-%, I~" ~ I ~,IL~ ir1 itl.h ilLlt'l." t It ~-.ll l;tl Ihc" tiq +or L~, reqLii: nt~'d ~.i f ii, t rl k-hide, f~' I rc ~ h- iiicnl~, lnllt'h alld lllilldOlll~. Re~i.tra- I L;tit I~ I'~.'i.tld,L'~l ll l).x "1 ll~"~d;I.'+ %1~+ +tO. c'lt hL'l t~nlilic' -'11 ~,t %1+.i .ik ~li~.k k',li. d Lt ~T h.x ttillln~z tit .+l~f~rllii~ i~t ~i POSl RL~c'L Di.lrecz I)i'i'lL'C A Perfect Day ll) l.y.dd! Hunmm .%atuld:Lx ~;i~ ~ d;ly |o ~'l:i~ .',11d Cn.lii ~ tt~ oulllonrn Si~ I I(i:lll~'d tip 1111 Ii~h|il~ ~ 'ill lind lic;id+.'d !o I11.% I~!,% i~il liq11111~ ~il ;it Iflc Jc,+~.'ll {'#.itllll) ~11"tl,2 |.iik . "['hi.' park ~t~ q11icl ;llid Cllll"PI)'. .-~ui11I, lti.'T ,~l~iid f t%~.'P.> lid l~hl:k" io i~" l ou|Id. i ,ct olil ti~y llllC~ alld ~.~ :il"lll~+ I Ihc d11~'k', ~,1't 1111 :th~il41 .-%. ~',:llr ~.~I ,gkLh'rt.'l, #.l or+.' ~'li-'tl I~' rill7 iuid c li-'+.~lil~ e ~i~'li nth c pl-~ ili~ IIK-lr ~ilk ~,~lnt~-. It ~#.~l~ a [~ ff +c-I',iltcin, Poli - 3+' dl'- ~1%.'~,'~ i,', Iih ;,I h~hl ltl+.'c'/~" ,llikl l~lti~" ,k.~ I o111.~ ~'.1~1~hl ~11u" IIIIl I I~h .LliJ ] [ II ~0 %,~.11u'11 II ~,1~ IIIIIC I, Ik'.~d I~,l~k i~',ltet) ~,! nL .dl Harmony United Methodlst Church iLil lil,'iP, I, lilli,'d %l~'ili~]~t ('lit]l-%'-Ii ~'i'7,~FI il ", '~L|rl~l.i~, %4.'i~.i%t'% ~ilh lli'L'l" <, ii'iL~' ,ind ,illltl iLJ I L'~ i' II h.'lil', ,i', I~ C ~,l'iili'd ~, %hL, l i 4.1li[l~. I-',t11't'- i ),L', I'. -,'1 ~,~'kf .i'< pI;11111'!. It, hi, ~h4J~hcri, ~1o1%. I';P, ltq Jiin I~,' .Iddl -,c',l ",'~ nrl~' ~t' lt'> iirl+,| II~*+,#. st~ ,IJ~. ,ILL ~.'~% v'~+, ~nl ~.+'i.'d+' ~illll." "+,l 'clt~, .~l.' i~1,~.~'~l Hi lii'C Ilia' I~ 1il qlltil~'J1- m<';L; ,i" diiC< I~'~f ll~ ( ;L'd, I,~ ll]i~i~ f'o~ I~1. 'dd-+.ll~i" ~21,'t,~, In-.> Cil,~lt lli~k Ililil]~. %.Ili ~lllllli alibi 1 ~lc I),iuu l J tl+:,l~'cl,il inu~ic,".~hin- i11,~ ti~ i~hl '' ~i,l~ ~H,ql]lCd b'+ H;ir- Ili,It~, HeLl {'lilll!t" .i[ld dlrCC'luJ t+,', fl:it rL irt~ill ~,'11t~1LI11 ~',inl~ [r;tnt 1.like 14:11- I.~. ~ Ittl J ~lr- l~'[llrl~ Ih pa~-'-'bl of [hc I.i[hn.- Into nlijJ Lti~it h d lllllliL'Pti~+ I+.1 .ilh,~ I~l*'kltn~'li% I!). ~t) i.~ llti~ %%"t~L'd th;il %'t~~ qlar ~ilti olll~'i"g hi II1~ %7r1111~[1. "l,ik'~, L~t II11 ~,~ r I I 1." Pi.i~lqr I~il'+.' ,llL~k ++I h~,'lll~ %1,l' ~tll,tnld ttH[o~1, the I .~chili~ ~f Jt',41Li, and lh,il ~o'~ili~ (;o~ i%' ~uJJ h,1%' u~ thl I-]~ll:h ol li'~ 111'4." I,'1 111i~" %#.1%%%'['% L~T ",'1.'?#.1% let 1,I tl:ilL'% ~'r 11 i%, tk' dllC<'l~ LI', h.~ll,ll~cLI JIId < h,ll p1.Kll~ c I<,J x I hu,'-d,i~, i jI '~ Ill [ %1%-t' { I1.1~' rHk'~.'.~lll " +A. Ilh ~.-<'.lll~, .llklhill %lJIld,Lt ~%,~ J~ If !'~ ~,11 ~, Ihc" Ic~-II IIInll~. I ~l. ,JnnLIJ~ ~]|l~k~'l~ ,-I Lrl=~.', ~l~ Ig ,nt ~ p Ill i, lh~" l'lc[plgl.~ }hlidn ~Tllil'drlu'~ I]lCL'f=ll~ ,tl 1)lu" F|tnl Iah~ K#.~LI~I. ~t~%. ~(I ;nt .ll:.t(l Uiid "~ I~-.m thL" The ~ock HiUs Troop #46 Boy Scouls and Cub Sceuts held their ~n~ual Flag Retlremenl cer- emony in lhe Mankato cdy park o~ Sunday Picture~l are |back row, Irom felt) Ethan W~rth. Kobl ~owers. Spencer Lindberg. Garrell Bal~y. Jacob Barry, Andrew BabsOn. Eh Whelchel. Mason Dispatch thursday. Novemt:mr 14. 2019 THE SUPERIOR EXPRESS 3B Mankato UTE TH F.ATI1E Friday, Saturday an i Sunday Nov, 15, le and 17 The Addams Family MemDe~$ o! 1he mySl#flSJ~ 8.r]~ SpOOk~. A30pm$ ~am,ly--G0rt'rez M,$,':,Cla PugS;e7 Weanesoay. Uncle Feste- anO GrpnOms~re ~eadlty s'e~ar.'~g le~ a ~';ml from their ev n -,6eD.er re'at #es But trouele soon ar:~s nr:n a sna~ TV personal,ly Ma~ga~x Needle~ realizes it, at the ~,odams eerie h, lllop rnanmon Is ~lan01ng in 1he way of t~er 0reams tO sel. al:the houses in I~e ne=gh~rhood. Mlll~klilo K&n, 765-37S-3172 It" -il Open House There wilt be an open house on Sunday, Nov. 17 from 1 - 3 p.m. Ii ai the old high school in Republic to celebrate II I Helen Aurand's 851h birthday patty, I I il,- +,+ -'!11 9oth Birthday "- " b -il ~- Nov. IO : Jewelt C ommumhi Center lO a.m 3 p.m. L~el inte the Chrislmas Spirit ~" and find gifts for eye,one on your lisl! --r. Shop from: 31 Bags, Youngevity, Pampered Chef. Santuar7 =- Girl, Tupperware, Origami Owl, Pedeclly Posh, - = . Bake(t Goods, Scenty, Usboume Books, MT8 , Designer Mugs, Homemade Candy, R0ush Farms Pork, V's Wreaihs, Norwex, Deb's Designs Rock Hills Jr Class + wdt serve ch~ and ch~k~l nOoO~ soup, chicken ,salad ,1,rid Chlsil sarirlH~.hes, C~ lrk, ltlliBi~ [OIIS .~,q~l ~towtrlfd~ i~"~lrlrtltl~ at .i+ r,'3E~ ~,m. Rock HLII$ CILIU ~couls and Boy Scouts. Cohn Wnrlh and Jace Badger assist wllh the retlrlncj of United Stales ot America ltags. jewell C,Ounly Operation Chdstmas Child Shoebox Drop Off : First Baptist Church in Mankato on Highway 36 Hours: Monday, Nov, 4,8- Friday, Nov, 22:12 p.m.- 5:30 p+m} Salurday, Nov. 23:10 a.m. - 1 p.m. Sunday, Nov. 24:1 p.m. - 4 p.m. Monday, Nov. 25:9 a.m, - 11 a.m. For more information call or text Shannon Rogers at (951)415-5305